Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo v letu 2023

Predmet: Predmet programskega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov za digitalizacijo in informacijsko dejavnost na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti, ki ju bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli v obdobju od 2023 do vključno 2024.

Razpisana sredstva: 230.000,00 EUR na letni ravni in sicer:

90.000,00 EUR na razpisnem področju uprizoritvene umetnosti (spletni portal – digitalizacija) in

–  140.000,00 EUR na razpisnem področju glasbene umetnosti (100.000 EUR za digitalizacijo in 40.000 EUR za glasbeni program in projekt nevladnih organizacij in posameznikov).

Upravičenci: nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Prijavni rok: 17. 1. 2023.

Več v povzetku.