You are currently viewing JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO RAZISKOVALNIH PROJEKTOV CILJNEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA »CRP 2023« V LETU 2023

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO RAZISKOVALNIH PROJEKTOV CILJNEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA »CRP 2023« V LETU 2023

Predmet: sofinanciranje izvajanja raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi s pripravo strokovnih podlag za odločanje in oblikovanje razvojnih in drugih politik na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Upravičenci: Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev.

Predvidena višina razpisanih sredstev: 10.363.000,00 EUR

Prijavni rok: 14. 06. 2023 do 14. ure.

Povzetek je na voljo na povezavi.