You are currently viewing Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023

Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023

Predmet: dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Višina financiranja:

  • skupna predvidena višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo razpisa, je 12.162.120 EUR;
  • razdelijo se po naslednjih sklopih:

8.289.600 EUR za samostojne podjetnike posameznike in enoosebne gospodarske družbe, ter

3.872.520 EUR za fizične osebe, ki imajo ustrezno poklicno znanje, usposobljenost in spretnosti.

Rok za oddajo vloge: 21. 9. 2023 do 14.00.

Več na povezavi.