Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021

Prijavitelji: podjetja, ki želijo sodelovati v mednarodnem (dobro uravnoteženem) konzorciju o evropskih raziskovalno-razvojnih in podjetniških trendih. Koordinator je MSP, ki se ukvarja s raziskavami in razvojem in ima sedež v EUREKA državi.

Predmet: sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA – za tisti del projektov, ki se nanaša na industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj.

Roka za prijavo: 19. 4. 2021.

Več o razpisu tukaj.