Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2022 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

Prijavitelji: samostojni podjetnik posameznik in MSP (srednja podjetja so upravičena samo za ukrep 1 in 2):

  • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
  • podjetja, ki izvajajo enega izmed ukrepov in ima učinke v Mestni občini Celje.

Predmet: nepovratna sredstva za gospodarski razvoj občine (dodeljevanju pomoči de minimis za ukrepe 1-7)

Prijavni rok: do 26. 9. 2022, do 15. ure.

Več v povzetku.