You are currently viewing Javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«

Javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«

Cilj javnega razpisa je usposobiti in opolnomočiti mlade in mladinske delavce o problematiki prekarnosti preko vzpostavljenega podpornega okolja v mladinskem sektorju.

Ciljna skupina: organizacije, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, javni zavodi in mladinski svet.

Javni razpis je razdeljen na dva (2) ločena SKLOPA:

 • SKLOP A: izobraževanje mladinskih delavcev (izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti) in
 • SKLOP B: ozaveščanje mladih o problematiki prekarnosti, pomenu delavskih in socialnih pravic z metodami neformalnega izobraževanja in mladinskega dela (informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in javnosti o problemu prekarnosti med mladimi).

Upravičeni stroški:

  • Sklop A
   • standardni strošek na enoto za neposredni strošek osebja (urna postavka za zaposlitev vodje projekta in strokovnih sodelavcev) (SSE – urna postavka),
   • standardni strošek na enoto za izvedbo usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti (SSE usposabljanja za mladinske delavce),
   • pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja,
   • ostali upravičeni stroški operacije (z dokazovanjem).
  • Sklop B
   • standardni strošek na enoto za neposredni strošek osebja (mesečni stroški za zaposlitev mladinskega delavca – vodje pilotnega projekta) (SSE – mesečni strošek) in
   • pavšalno financiranje za upravičene stroške, ki niso neposredni stroški osebja – pavšalna stopnja 40 % upravičenih neposrednih stroškov osebja.

Razpisana sredstva: 5.187.968,00 EUR

Rok oddaje vlog: 11. 12. 2023 do 23.59.

Več podrobnosti najdete tukaj