Javni razpis – Semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI- SK 2022)

Prijavitelji: mikro in mala podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, stara med 6 mesecev in 5 let.

Predmet: zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oz. zagona podjetja.

Rok za prijavo: do porabe predvidenih sredstev oziroma do 31. 12. 2022.

Več si lahko preberete tukaj.