Javni razpis »REACT-EU: Informacijsko komunikacijska tehnologija za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe II

Predmet: nakup strojne IKT ter nakup ali najem programske IKT za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe, za vzpostavitev sodobnih učilnic. Na ta način bo študentom omogočen dostop do znanja, s čimer se bodo tako blažile posledice pandemije covida-19.

Ciljna skupina so študenti pedagoških študijskih programov.

Upravičeni prijavitelji in partnerji: Visokošolski zavodi, ki izvajajo pedagoške študijske programe.

Upravičeni stroški

  • Investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva (izdatki za nakup strojne opreme);
  • Investicije v neopredmetena sredstva (izdatki za nakup ali najem licenčne programske opreme);
  • DDV.

Rok za oddajo vlog je 2. 3. 2023 do 13.00.

Več v povzetku.