Javni razpis »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

Prijavitelji: mikro, mala, srednje velika ali velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v RS in je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.

Kaj: industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj ali vzpostavitev proizvodnih kapacitet za proizvodnjo izdelkov na področju COVID19, in sicer v zvezi s cepivi, zdravili in zdravljenji, medicinskimi pripomočki ter bolnišnično in medicinsko opremo, razkužili ter zaščitnimi oblačili in opremo ter ustreznimi inovativnimi postopki za učinkovito proizvodnjo potrebnih izdelkov.

Rok oddaje: 2. 11. 2020.

Več o razpisu najdete tukaj.