Javni razpis »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«

Prijavitelji:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo;
  • registracija in vsaj 12 mesecev aktivnega obratovanja v eni izmed spodaj navedenih klasifikacij (SDK 2008) pred oddajo vloge.

Kaj: celovita energetska obnova stavb; obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb; nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije; nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše razsvetljave; zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo;
zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim; vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr.: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, …); ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr.: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, …).

Rok oddaje: 30. 11. 2020.

Več o razpisu najdete tukaj.

Zapri menu