You are currently viewing Javni razpis P4LM 2023 / Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24

Javni razpis P4LM 2023 / Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24

Prijavitelji: Mikro podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 31. 8. 2023 s sedežem v RS. Na dan oddaje vloge mora biti podjetje registrirano vsaj 18 mesecev. Vlagatelji so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano ustrezno dejavnost.

Kaj: sofinanciranje investicij mikro podjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva; poudarek na okolju prijaznih proizvodnih procesih, skladni s principi krožnega gospodarstva.

Roka oddaje: 4. 9. 2023 do 14.00; 6. 11. 2023 do 14.00 oziroma do porabe vseh sredstev.

Več o javnem razpisu najdete TUKAJ.