Javni razpis P4I – investicije za manj razvita območja

Prijavitelji: mikro, mala in srednje velika podjetja z vsaj enim (1) zaposlenim in sedežem ali podružnico na dan oddaje vloge v obmejnem problemskem območju.

Predmet: sofinanciranje do 100 % stroškov nakupa osnovnih sredstev (opredmetena in neoopredmetena) ter transport, montaža in zagon opreme.

Rok za prijavo:

  • 1. odpiranje: 29. 3. 2022, do 14:00;
  • 2. odpiranje: 12. 4. 2022, do 14:00.

Več o razpisu si lahko preberete na tej povezavi.