Javni razpis P1 COVID 2022 – garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Prijavitelji: mikro, mala in srednje velika podjetja z vsaj enim zaposlenim, ki so utrpeli finančne težave zaradi COVID-19, kar se izkazuje z znižanjem čistih prihodkov.

Predmet: garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, pri čemer Sklad lahko posameznemu podjetju izda garancijo za bančni kredit in odobri subvencijo obrestne mere za največ en projekt po tem javnem razpisu.

Roki za prijavo: 5. 5. 2022; 20. 5. 2022; 5. 6. 2022; 5. 7. 2022; 5. 9. 2022; 20. 9. 2022; 5. 10. 2022; 20. 10. 2022 oz. do porabe sredstev.

Več si lahko preberete tukaj.