You are currently viewing Javni razpis FRIEND CCI za krepitev inovacij in internacionalizacije v kulturno-kreativnem sektorju

Javni razpis FRIEND CCI za krepitev inovacij in internacionalizacije v kulturno-kreativnem sektorju

Rok prijave: 14. 1. 2024.

Namense osredotoča na krepitev odpornosti in spodbujanje dvojne preobrazbe za krepitev inovacij in internacionalizacije v kulturnem-kreativnem sektorju.

Cilj: partnerji konzorcija morajo predložiti skupni projekt, ki je usmerjen v vsaj enega ali oba od naslednjih področij glavnih ciljev:

  1. Uvesti ali izboljšati inovacije izdelkov;
  2. Uvesti postopke in tehnologije za okrepitev preobrazbe v okolju prijaznejše in bolj prijazne digitalno gospodarstvo.

Upravičenci: evropska mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Vsaj 2 partnerja, max. 5 partnerjev.

Vsaj 1 partner s področij: ● Dediščina ● Arhivi ● Knjižnice ● Knjige in tisk ● Vizualne umetnosti ● Uprizoritvene umetnosti ● Avdiovizualne in multimedijske umetnosti ● Arhitektura ● Oglaševanje ● Umetna obrt.

In v naslednjih dejavnostih: ● ustvarjanje ● produkcija/založništvo ● razširjanje/trgovina ● ohranjanje ● izobraževanje ● upravljanje/regulacija.

Vodilni partner mora biti iz Italije, Španije, Francije, Nemčije ali Romunije.

Od 20.000 do 50.000 EUR v obliki pavšala.

Več TUKAJ.