Javni razpis Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij

Namen: krepitev podpornega okolja projektnih pisarn oziroma podpornega okolja na JRO, ki so pomemben del izvajanja aktivnosti, povezanih s prijavami na javne razpise in izvajanjem projektov centraliziranih programov EU, s poudarkom na razpisih in projektih Obzorja Evropa.

Ciljne skupine: konzorcij, ki ga sestavljajo vsaj tri JRO, ki so za namene prijave na javni razpis podpisale pismo o nameri (izjavo) za konzorcijsko sodelovanje pri javnem razpisu za aktivnosti krepitev projektnih pisarn.

Okvirna skupna višina sredstev: 5.117.390,00 EUR z vključenim DDV (do vključno leta 2026).

Prijavni rok: 07. 11. 2022 do 12.00 ure.

Več na povezavi.