Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala”

Prijavitelji: mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe s sedežem v RS, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe (d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d., SE), samostojni podjetniki posamezniki (s.p.) ali zadruge (z.o.o., z.b.o.).

Predmet: zagotavljanje obratnega kapitala – dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja.

Rok za prijavo: 1. rok: od 11. 10. 2021 do 15. 11. 2021 in 2. rok: od 9. 5. 2022 do 31. 05. 2022.

Več si lahko preberete tukaj.

Vir: SPIRIT Slovenija.