Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Prijavitelji: MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gosp. dejavnostjo (d.o.o., s.p., zadruge)

Kaj: nepovratna sredstva (do 200 EUR /zaposlenega) za nabavo mask (pralne in/ali za enkratno uporabo), rokavic, razkužil, termometrov

Rok oddaje: do 31. 10. 2020 (stroški upravičeni že od 13. 3. 2020)

Več o javnem pozivu najdete tukaj.