You are currently viewing New Horizon Europe spodbuja raziskave podatkov, računalništva in tehnologij umetne inteligence

New Horizon Europe spodbuja raziskave podatkov, računalništva in tehnologij umetne inteligence

Evropska unija je predstavila iniciativo za financiranje v okviru delovnega programa Horizon Europe Digital, Industry, and Space za obdobje 2023-2024.

Za pospešitev inovacij na področju podatkov, računalništva in umetne inteligence (UI) je namenjenih 290 milijonov evrov.

Velik del sredstev, 85 milijonov evrov, je namenjen raziskavam na področju tehnologij za obdelavo podatkov in računalništva, s poudarkom na ustvarjanju sistemov in storitev UI brez pristranskosti.

Dodatnih 206 milijonov evrov bo financiralo raziskovalne projekte, namenjene povečanju digitalne in tehnološke konkurenčnosti Evrope ter doseganju ciljev Evropskega zelenega dogovora.

  • 60 milijonov evrov bo namenjenih raziskavam na področju UI in rešitev za obdelavo podatkov v podporo ciljem Evropskega zelenega dogovora, na primer z raziskovalnimi projekti, ki uporabljajo podatke in rešitve UI za optimizacijo energetskih in materialnih virov v proizvodnih verigah vrednosti.
  • 76 milijonov evrov bo vloženih v raziskave na področjih UI, podatkov in robotike, s poudarkom na raziskovalnih projektih, ki omogočajo robotom izvajanje nerepetitivnih nalog v vsakodnevnih okoljih in spodbujajo širšo integracijo robotov v industrijo in družbo. Drugi raziskovalni projekti bodo uporabljali UI in podatke za pospeševanje razvoja programske opreme ter zagotovitev varnosti in učinkovitega delovanja programske opreme na različnih napravah.
  • 70 milijonov evrov bo vloženih v projekte, kot so razvoj ‘cloud-to-edge’ strežnikov za celovito evropsko ‘cloud-to-edge’ računalniško arhitekturo. Druge pobude vključujejo integracijo dvodimenzionalnih materialov v polprevodniške tehnologije in napredovanje tehnologij kvantnega zaznavanja za pripravljenost na trg.

Za več informacij o področjih dejavnosti pozivov (HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-CNECT, HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01 in HORIZON-CL4-2024-DATA-01) si oglejte delovni program Horizon Europe Digital, Industry, and Space za obdobje 2023-2024.