You are currently viewing Evropski kompetenčni center za socialne inovacije zagnal pobudo v vrednosti 9 milijonov evrov za podporo mladih

Evropski kompetenčni center za socialne inovacije zagnal pobudo v vrednosti 9 milijonov evrov za podporo mladih

Evropski kompetenčni center za socialne inovacije je predstavil novo pobudo za transnacionalne projekte, namenjene razvoju in povečanju inovativnih metod podpore ogroženi mladini. Pobuda zagotavlja sredstva v višini 9 milijonov evrov iz ESS+ (Evropski socialni sklad+).

Projekti morajo vključevati vsaj dva prijavitelja iz različnih članic EU, vključno z vodjo projekta in enim ali več so-prijavitelji. Projekti morajo biti sofinancirani z najmanj 20% celotnega proračuna, pri čemer posamezne subvencije znašajo med 200.000 in 700.000 evrov.

Rok za oddajo predlogov je 29. 2. 2024, do 17:00 po srednjeevropskem času (CET).

Kdo se lahko prijavi?

  • NVO-ji/tretji sektor/prostovoljne/nepridobitne mladinske organizacije,
  • lokalne in regionalne oblasti,
  • zaposlitveni centri, javne službe za zaposlovanje, zaposlitvene agencije,
  • šole, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
  • podjetja, socialni partnerji, predstavniška telesa povezana s trgom dela, vključno s trgovinskimi zbornicami in drugimi združenji,
  • agencije odgovorne za potrjevanje spretnosti,
  • raziskovalni centri in entitete za vseživljenjsko učenje,
  • združenja in predstavniki tistih, ki so vključeni v VET (vocational education and training (VET) systems),
  • svetovalci, strokovnjaki in ponudniki informacijskih storitev povezanih z vseživljenjskim učenjem.
  • javni in zasebni financerji.

Prijavitelji lahko poiščejo morebitne partnerje prek baze Social Innovation Match (SIM), ki je namenjena povezovanju organizacij in spodbujanju sodelovanja.

Podrobne informacije o postopkih prijave lahko zainteresirani najdejo v uradnem razpisu in na spletni strani pobude.