You are currently viewing DUT: DRUGI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZISKOVALNIH IN INOVACIJSKIH PROJEKTOV, KI BI MESTOM POMAGALI PRI PREHODU NA BOLJ TRAJNOSTNO GOSPODARSTVO IN DELOVANJE

DUT: DRUGI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZISKOVALNIH IN INOVACIJSKIH PROJEKTOV, KI BI MESTOM POMAGALI PRI PREHODU NA BOLJ TRAJNOSTNO GOSPODARSTVO IN DELOVANJE

Predmet: razpis je odprt za zelo širok spekter znanstvenih disciplin, v družboslovju in humanistiki ter umetnosti, v okoljskih, naravoslovnih in tehničnih vedah ter uporabnih področjih, kot so arhitektura, krajina arhitektura, urbanistično oblikovanje, prostorsko načrtovanje in razvoj politik.

Upravičenci: konzorciji:

Prijavitelji so lahko:

  • raziskovalne organizacije (visokošolske ustanove, vključno z univerzami, visoke šole; raziskovalni inštituti ali drugi subjekti z raziskovalnimi podjetji);
  • podjetja in gospodarske organizacije;
  • mestni vladni organi (kot so regionalne in lokalne vladne institucije, občine in občinske organizacije, mestne oblasti, mestne javne uprave in ponudniki infrastrukture in storitev);
  • potrošniki in predstavniki civilne družbe (npr. lokalne organizacije in organizacije skupnosti, nevladne organizacije, neprofitne organizacije, predstavniki državljanov itd.);
  • iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev (npr. umetniki in oblikovalci).

Pogoji:

  1. Vsak predlog mora oddati konzorcij, sestavljen iz vsaj treh upravičenih prijaviteljev iz vsaj treh različnih sodelujočih držav.
  2. Vsaj dva od partnerjev morata biti iz različnih držav članic EU ali pridruženih držav, ki so upravičene do sofinanciranja ES (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska in Turčija).

Trajanje projekta: maksimalno 36 mesecev.

Prijavni rok: 21. 11. 2023 za pred-predlog in 30. 4. 2024 za končno vlogo.

Okvirni znesek financiranja za prijavitelje iz Slovenije je 300.000 EUR.

Več v povzetku.