Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask.

Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji. Seznam območnih zbornic je objavljen na spletni strani https://www.ozs.si/ooz.

OZS bo v imenu MGRT razdelila 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19. Zaščitne maske se bodo razdelile na naslednji način:

–  za samozaposlenega ali mikro podjetje z 1 zaposlenim 150 zaščitnih mask,

–  za mikro podjetje z 2 zaposlenima 300 zaščitnih mask,

–  za mikro podjetje s 3 zaposlenimi 450 zaščitnih mask in

–  za mikro podjetje s 4 zaposlenimi 600 zaščitnih mask.

*Samozaposleni se šteje za enega zaposlenega.

Na poziv se lahko prijavijo:

  1. Samozaposleni, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12 in nasl., ZPIZ-2).
  2. Mikro podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, z 1 do vključno 4 zaposlenimi, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

*Kot zaposleni šteje tudi družbenik ali delničar gospodarskih družb oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan 24. 10. 2020 v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Upravičenec mora pogoje izpolnjevati na dan 24. 10. 2020, pri čemer se kot število zaposlenih upoštevajo podatki ZZZS. V kolikor OZS ugotovi, da podatki o številu zaposlenih navedeni v vlogi niso skladni s podatki ZZZS, OZS upošteva slednje.

Za prevzem brezplačnih zaščitnih mask je potrebno oddati vlogo, objavljeno na spletni strani www.ozs.si/maske, kjer si lahko prav tako preberete bolj podrobna navodila in pogoje upravičenosti za prevzem zaščitnih mask.

Poziv je odprt do vključno 15. 11. 2020 oz. do razdelitve vseh razpoložljivih zaščitnih mask.