ARRS: Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021

Prijavitelji: raziskovalne organizacije (RO), ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ter zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev.

Kaj: stroški dela raziskovalcev.

Rok oddaje: 12. 2. 2021 do 14. ure.

Več o razpisu najdete tukaj.