7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

Prijavitelji: MSP ali veliko podjetje, ki je nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod ali gospodarska družba.

Predmet: naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodom s ciljem povečanja dodane vrednosti in spodbujanja trženja kmetijskih proizvodov.

Rok za prijavo: 1. 6. 2022.

Več v povzetku tukaj.