6. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Prijavitelji: nosilec kmetije; nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije; samostojni podjetnik posameznik; zadruga; zavod; gospodarska družba (njihova osnovna dejavnost sodi med kmetijske dejavnosti).

Kaj: spodbujanje vlaganj v trženje kmetijskih proizvodov.

Rok oddaje: 26. 10. 2020.

Več o razpisu najdete tukaj.

Zapri menu