3. Javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Prijavitelji: majhne kmetije, ki imajo med 1,5 do 6 ha PKP, med 1,5 in 15 glav živine, 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja in so razvrščeni v OMD.

Predmet: podpora ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Rok za prijavo: 16. 12. 2021.

Več si lahko preberete tukaj.