You are currently viewing 27. Javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023; OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije

27. Javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023; OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije

Predmet: naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin, in sicer stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin, stroji za spravilo krompirja in čebule, stroji za spravilo buč, stroji za spravilo hmelja, stroji za obiranje in spravilo sadja, grozdja in oljk ter namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji.

Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev.

Višina financiranja:

  • skupna predvidena višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo razpisa, je 15.000.000 EUR;
  • razdelijo se po naslednjih sklopih:

8.500.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop A), ter 6.500.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop B).

Rok za oddajo vloge: od 15. 5. do 26. 7. 2023 do 14.00

Več v povzetku.