Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

Predmet: Sofinancirana bodo zgolj vlaganja, ki so neposredno povezana s turizmom, kar pomeni, da bodo to infrastrukturo uporabljali pretežno turisti ter bo imela vpliv na višjo raven kakovosti doživetja turistov in s tem doseganje višjega cenovnega pozicioniranja vseh turističnih ponudnikov, ki delujejo v teh destinacijah. Projekti morajo biti usmerjeni v okoljsko učinkovite in zeleno naravnane rešitve ter nadgrajeni s sodobnimi digitalnimi orodij in rešitvami, ki bodo zagotavljala visoko kakovostno uporabniško izkušnjo.

Kratek opis:

  • Višina razpisanih sredstev: 10.000.000,00 EUR
  • Min: 10.000 EUR
  • Max: 350.000 EUR

Upravičeni stroški projekta:

  1. Gradnja in oprema
  2. Stroški tržnega komuniciranja in informiranja ciljnih javnosti
  3. Stroški izdelave projektne dokumentacije in pridobitve ekoloških znakov.

Prijavna roka: 3. 4. 2023 in 5. 6. 2023

Več v povzetku.