JAVNI RAZPIS Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025: SKLOP I (najmanj 20 zaposlenih)

Prijavitelji: MSP – mala in srednje velika podjetja z najmanj 20-imi zaposlenimi.

Predmet: zagotovitev strokovne pomoči podjetjem v Akademiji TKT (FAZA A) ter sofinanciranje izvedbenih projektov z vključeno procesno in/ali organizacijsko inovacijo (FAZA B) na področju prehoda iz linearnih v krožne procese kreiranja vrednosti produktov in storitev.

Roki za oddajo vlog za Fazo A:
1. rok: 15. 9. 2022
2. rok: 16. 1. 2023
3. rok: 15. 6. 2023
4. rok: 15. 11. 2023
5. rok: 15. 3. 2024

Roki za oddajo vlog za Fazo B v obeh sklopih javnega razpisa so v 30-ih dneh od datuma zaključka Faze A.

Več v povzetku tukaj.