2. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Prijavitelji: nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (sklop A) in samostojni podjetniki posamezniki, zavodi, zadruge in gosp. družbe (sklop B).

Predmet: vrste naložb, ki prispevajo k varovanju okolju in/ali k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Rok za prijavo: 17. 12. 2021.

Več lahko najdete tukaj.