You are currently viewing 15. marca je bil objavljen drugi javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa medregionalnega sodelovanja Interreg Europe 2021-2027.

15. marca je bil objavljen drugi javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa medregionalnega sodelovanja Interreg Europe 2021-2027.

Namen:

Podpora projektov medregijskega sodelovanja, ki združujejo politične organizacije iz vsaj treh različnih držav iz držav članic EU, Norveške in Švice.

Tematska področja:

Podpira organizacijam pri reševanju skupnih izzivov evropskih regij in mest, glede na prednostne naloge EU:

 • Prioriteta 1: sodelovanje za pametnejšo Evropo;
 • Prioriteta 2: sodelovanje za bolj zeleno Evropo;
 • Prioriteta 3: sodelovanje za boljšo povezanost v Evropi;
 • Prioriteta 4: sodelovanje za bolj socialno Evropo;
 • Prioriteta 5: Evropa, ki je bližje državljanom.

Kratek opis:

 • projektni predlog se lahko nanaša le na eno od navedenih prioritet;
 • sofinanciranje znaša do največ 80% skupnih upravičenih stroškov (partnerji iz držav članic EU);
 • povprečni skupni proračun na projekt je 1-2 milijona EUR;

Prijavni roki: od 15. marca 2023 do 9. junija 2023 (do 12.00).

Upravičeni stroški:

 1. Stroški osebja
 2. Pisarniški in administrativni stroški
 3. Potni in namestitveni stroški
 4. Stroški zunanjih strokovnjakov in storitev
 5. Stroški opreme
 6. Stroški za infrastrukturo in gradnje (samo za pilotne projekte).

Več na povezavi.