You are currently viewing 11 milijonov evrov za podporo čezmejnim medijskim sodelovanjem in neodvisnim medijem

11 milijonov evrov za podporo čezmejnim medijskim sodelovanjem in neodvisnim medijem

Evropska komisija je v okviru programa Ustvarjalna Evropa objavila razpis za predloge, ki zagotavlja 11 milijonov evrov za podporo novinarskim partnerstvom.

6 milijonov evrov je namenjenih spodbujanju čezmejnih medijskih sodelovanj z namenom spodbujanja inovativnih poslovnih modelov in novinarskih projektov. Med upravičene konzorcije sodijo neprofitne, javne in zasebne medijske ustanove, pa tudi medijska združenja in nevladne organizacije. Cilj je spodbujati preoblikovanje medijev, verodostojno poročanje in veščine novinarskih profesionalcev. Izbrani projekti lahko dobijo največ 2 milijona evrov.

Preostalih 5 milijonov evrov je namenjenih medijem, ki so pomembni za demokratično razpravo in politično participacijo državljanov. Ponuja podporo ključnim medijem; lokalnim in regionalnim medijem, skupnostnim medijem in preiskovalnemu novinarstvu. Medijska združenja, nevladne organizacije, organizacije civilne družbe, raziskovalni centri in univerze so povabljeni k prijavi kot posredniki za ta sredstva, pri čemer se osredotočajo na krepitev ranljivih medijskih sektorjev.

Rok za prijavo je 14. februar 2024, pričakuje pa se, da se bodo projekti začeli izvajati še istega leta.