1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Prijavitelji: vsi, ki se ukvarjajo z naslednjimi dejavnostmi:

  • dodajanje vrednosti lesu;
  • lokalna samooskrba;
  • turizem;
  • ohranjanje naravne in kulturne dediščine;
  • socialno varstvo;
  • ravnanje z organskimi odpadki;
  • pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov.

Kaj: Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Rok oddaje: 21. 10. 2020 do 23:59 (elektronsko)

Več o razpisu najdete tukaj.

Zapri menu